Pobočky bank zůstávají otevřeny. Pokud to však půjde, doporučujeme, abyste s Vaší bankou komunikovali elektronicky / telefonem

Trvalý příkaz

(Standing order)

Příkaz klienta bance k provádění pravidelných (často měsíčních) plateb o fixní výši ze svého účtu na jiný specifikovaný účet - používáno pro provádění pravidelných plateb.

Další pojmy