Trpělivý kapitál (investor)

(Patient Capital)

Investor sledující maximalizaci hodnoty v dlouhém období.

Další pojmy