Trh prodávajícího

(Seller's market)

Trh, na němž je zboží omezené a poptávka značná, což znamená, že si prodejce může stanovit vlastní podmínky.

Další pojmy