Pobočky bank zůstávají otevřeny. Pokud to však půjde, doporučujeme, abyste s Vaší bankou komunikovali elektronicky / telefonem

Trh obligací

(Bond market)

Primární nebo sekundární trh vládních, municipálních nebo podnikových dluhových cenných papírů.

Další pojmy