Trh obligací

(Bond market)

Primární nebo sekundární trh vládních, municipálních nebo podnikových dluhových cenných papírů.

Další pojmy