ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Trh obligací

(Bond market)

Primární nebo sekundární trh vládních, municipálních nebo podnikových dluhových cenných papírů.

Další pojmy