Treasurer

(Treasurer)

Osoba zodpovědná za bezpečnost a rozmisťování zdrojů.

Další pojmy