Trasát, směnečník, dlužník

(Drawee)

Jednotlivec nebo společnost, na niž je vypsána směnka a která dluží stanovenou částku.

Další pojmy