Tranše s pohyblivou sazbou

(Floating-Rate Tranche)

Tranše s pohyblivým kuponem, který se mění podle vývoje indexu nebo úrokové míry státních pokladničních poukázek.

Další pojmy