Tranše

(Tranche)

Podíl nebo část položky.

Další pojmy