Transakce ověřená PINem

(PIN based transaction (PBT))

Transakce, u které je autentikace držitele karty provedena ověřením PINu zadaného držitelem karty v prodejním místě.

Další pojmy