ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Transakce ON-US

Transakce, u které je shodný vydavatel a zpracovatelská banka.

Další pojmy