ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Traksakce aktivovaná držitelem karty typu C

(Cardholder-Activated Transaction Type C)

Transakce, která byla aktivována u samoobslužného terminálu a má obě následující charakteristiky: - je autorizována, - bylo provedeno ověření PINu. Příklady Transakce typu C: nákup pohonných hmot s použitím PIN.

Další pojmy