Prohlášení ČBA k tématu dopadů koronaviru COVID-19 na podnikatele

Na půdě České bankovní asociace (ČBA) se dnes konalo mimořádné setkání zástupců asociace a jejích členských bank se zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO), centrální banky a ČMZRB. Ústředním tématem setkání byla problematika dopadů koronaviru COVID 19 na hospodaření mikropodniků a OSVČ (osob samostatně výdělečně činných) a možných směrů, jak tyto subjekty podpořit.

 

  1. Ze strany MPO byla přítomným podána podrobná informace o schválených opatřeních Vlády ČR, směřujících k poskytnutí finanční pomoci podnikům, o nichž již v minulých dnech byla informována veřejnost.
  2. Účastníci setkání se dohodli na účelnosti vytvoření společné „monitorovací platformy“ složené ze zástupců MPO, ČNB, ČBA a ČMZRB, která bude sloužit k souhrnnému vyhodnocování finanční situace podnikových klientů z oblasti mikropodniků a OSVČ a ke konzultování adekvátních opatření (jejichž škálování bylo rovněž předmětem diskuze) k podpoře finančních toků, nezbytných k udržení provozu firem, jejichž fungování a hospodaření je či bude postiženo v souvislosti s výskytem koronaviru v České republice.
  3. Tato monitorovací platforma bude zasedat ve frekvenci a způsobem (fyzická setkání, on-line), odpovídajícím vývoji situace a potřebě na tuto situaci pružně reagovat.
  4. Účastníci setkání jsou zajedno v tom, že o přijímaných opatřeních bude informována ČNB, a to zejména z úhlu pohledu její odpovědnosti za stabilitu finančního systému ČR.