Tichý společník

(Dormant partner)

Firemní partner, který se aktivně nepodílí na firemních operacích (aktivitách). Stále se však podílí na jejím zisku i na úhradě jejích dluhů.

Další pojmy