Test krytí aktiv

(Asset coverage test)

Označuje obligační omezení, které připouští dodatečné půjčky, jen pokud poměr aktiv k dluhům neklesne pod určité minimum.

Další pojmy