ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Test krytí aktiv

(Asset coverage test)

Označuje obligační omezení, které připouští dodatečné půjčky, jen pokud poměr aktiv k dluhům neklesne pod určité minimum.

Další pojmy