Těsný (napjatý, utažený) trh

(Tight market)

Trh, na němž je aktivní obchodování s velkými objemy a tudíž rozpětí mezi kupními a prodejními cenami je velmi úzké.

Další pojmy