Termínová depozita

(Term deposits)

Vklady uložené klientem do banky na stanovenou dobu a se stanoveným fixním výnosem Vkladatel nemá přístup ke svým finančním zdrojům do doby splatnosti nebo jen po zaplacení stanovené sankce.

Další pojmy