Terminál prodejního místa

(Point of sale terminal)

Terminál v obchodním místě, který je určen k zachycení a v některých případech i k převodu platebních informací elektronickou cestou.

Další pojmy