Termín směnky

(Term of a bill)

Určená doba, na niž je vypsána směnka.

Další pojmy