Teorie Eliotových vln

(Elliot Wave Theory)

Teorie opakujících se vzorů. Tvrdí, že akciový trh prochází během jednoho cyklu pěti růstovými vlnami a třemi poklesovými vlnami

Další pojmy