ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Teorie bubliny

(Bubble theory)

Hodnota cenného papíru někdy značně převýší jeho skutečnou hodnotu, dokud “bublina nepraskne”.

Další pojmy