Teoretická (hypotetická, pomyslná) hodnota

(Notional amount)

Nominální částka u finančního nástroje je částka, která se používá k výpočtu plateb provedených za tento nástroj. Tato částka se obecně nemění, a je tedy označována jako pomyslná.

Další pojmy