Tempo ekonomického růstu

(Economic growth rate)

Měření míry změny růstu národního produktu.

Další pojmy