Tamper-resistant

(Tamper-resistant)

Způsob ochrany technického zařízení před neoprávněným zásahem. Chrání kryptografické klíče a typované PINy. Při pokusu o neoprávněný zásah tato data zničí.

Další pojmy