Talon

(Talon)

Ústřižek vydávaný spolu s kupony přiloženými ke kuponové obligaci, používaný při potřebě dalších kuponů.

Další pojmy