Pobočky bank zůstávají otevřeny. Pokud to však půjde, doporučujeme, abyste s Vaší bankou komunikovali elektronicky / telefonem

T-Bill

(T-Bill)

Státní pokladniční poukázka.

Další pojmy