T-Bill

(T-Bill)

Státní pokladniční poukázka.

Další pojmy