Systematické riziko

(Systematic risk)

Viz Tržní riziko.

Další pojmy