Pobočky bank zůstávají otevřeny. Pokud to však půjde, doporučujeme, abyste s Vaší bankou komunikovali elektronicky / telefonem

Systém dodání versus placení

(Delivery versus payment system)

(Rovněž DVP, dodání proti placení.) Mechanizmus vypořádání cenných papírů, který předpokládá, že finální převod aktiva se uskuteční, jen pokud současně dojde k finálnímu převodu druhého aktiva. Aktiva mohou zahrnovat cenné papíry nebo jiné finanční instrumenty.

Další pojmy