Syntetická akcie

(Synthetic Stock)

Použití opcí, jež jsou ekvivalentem akcie. Dlouhé kupní a krátké prodejní opce představují syntetické dlouhé akcie. Dlouhé prodejní a krátké kupní opce představují syntetické krátké akcie.

Další pojmy