Syndikované úvěry

  • Standardy
  • prosinec 2012
  • Autor: Česká bankovní asociace

Standard ČBA „Syndikované úvěry“ je výsledkem více než roční práce projektového týmu. Cílem projektového týmu bylo provést analýzu aktuálně platné právní úpravy pro syndikované úvěry / klubové financování, kdy na straně dlužníků vystupují výhradně české subjekty a na straně věřitelů české banky a české pobočky zahraničních bank. Výstupem je modelová vzorová smluvní dokumentace, která se řídí českým právem a používá srozumitelné české právní termíny. Z tohoto důvodu obsahuje modelová smluvní dokumentace určité odlišnosti oproti vzorové úpravě Loan Market Association.

Modelové smlouvy mohou být dle rozhodnutí členských bank použity jako základ pro přípravu smluvní dokumentace zohledňující podmínky konkrétního obchodu. Vzorová smluvní dokumentace je k dispozici členským bankám na členských stránkách ČBA.