Symbolická (důkazní) platba

(Token payment)

Označuje depozitum, které je poskytnuto jako důkaz dobré vůle k nákupu zboží nebo služeb. Nevyrovnaný dluh (zbývající částka) je splacen po obdržení zboží nebo služeb.

Další pojmy