SWOT

(SWOT)

Silné stránky, slabé stránky, příležitosti, nebezpečí. Používáno při zvažování projektu nebo plánu.

Další pojmy