SWIFT 

(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)

Celosvětový systém umožňující chráněný přenos informací mezi bankami

Další pojmy