Swapy

(Swaps)

Dohody mezi dvěma stranami o výměně sérií budoucích plateb. Při úrokovém swapu jsou směňovány platby z jedné úrokové míry do druhé (pevné nebo pohyblivé). Při měnovém swapu jsou směňovány platby v jedné měně za jinou měnu. Obecně jde o výměnu jednoho oprávnění do druhého, nebo výměnu toku plateb mezi dvěma protistranami.

Další pojmy