Svrchované úvěrování

(Sovereign lending)

Půjčky poskytnuté bankami a bankovními syndikáty pro vlády.

Další pojmy