Pobočky bank zůstávají otevřeny. Pokud to však půjde, doporučujeme, abyste s Vaší bankou komunikovali elektronicky / telefonem

Svrchované úvěrování

(Sovereign lending)

Půjčky poskytnuté bankami a bankovními syndikáty pro vlády.

Další pojmy