ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Svrchované úvěrování

(Sovereign lending)

Půjčky poskytnuté bankami a bankovními syndikáty pro vlády.

Další pojmy