Svolatelný

(Callable)

Zejména v souvislosti s konvertibilními cennými papíry. Označení pro emitentem splatitelné dluhopisy před stanoveným datem splatnosti za specifických podmínek a za stanovenou cenu (cenu svolatelnosti), která je na úrovni nominální hodnoty plus svolací prémie a která se s blížícím datem splatnosti snižuje k nominální hodnotě. Dluhopisy se nejčastěji svolávají v situaci, kdy dochází k výraznějšímu poklesu úrokových sazeb, což umožňuje emitentovi uspořit náklady emisí nových dluhopisů s nižším úročením.

Další pojmy