Svobodný (volný) obchod

(Free trade)

Politika neomezeného mezinárodního obchodu, svobodná směna komodit bez ochranářských cel.

Další pojmy