Svěřenství

(Trust)

Vztah vytvořený na základě dohody mezi postupitelem a opatrovníkem (svěřenským správcem) ke spravování aktiv nebo majetku.

Další pojmy