Svěření

(Consignment)

Pojem používaný k označení zboží zaslaného zahraničnímu agentovi, přičemž skutečný nákup nebyl ještě uskutečněn. Podle dohody je však adresát zavázán k prodeji zboží na účet odesílatele. Akt převodu zboží nebo jeho předání k přepravě.

Další pojmy