Suverénní riziko

(Sovereign risk)

Riziko, že zahraniční vláda přestane splácet svůj dluh nebo plnit své další obchodní závazky, kvůli změně národní politiky. Toto riziko banky omezují stanovováním limitů na celkovou velikost poskytovaných úvěrů vládě a institucím, jejichž výpůjčky jsou garantovány vládou. Nicméně, suverénní riziko je více akceptovatelné než riziko spojené s půjčkou, která není předmětem vládní garance (záruky).

Další pojmy