ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Subvence

(Subsidy)

Finanční pomoc, vládní příspěvek poskytnutý na určitý účel, jako je snížení životních nákladů.

Další pojmy