Subvence

(Subsidy)

Finanční pomoc, vládní příspěvek poskytnutý na určitý účel, jako je snížení životních nákladů.

Další pojmy