Studie pro ČBA: Finanční chování domácností

Výzkumná studie Finanční chování domácností v teorii a praxi vypracovaná pro Českou bankovní asociaci odborníky VŠE, profesorem Martinem Mendelem a docentem Petrem Teplým, se zabývá finančním chováním českých domácností v období let 1995–2017 ve vztahu k bankovnímu sektoru v ČR. Její součástí je analýza spotřebitelského úvěru v teoretické i empirické úrovni, která umožní vysvětlit chování domácností v různých fázích hospodářského cyklu. V dalších částech se studie věnuje věnuje analýze bankovních aktiv i pasiv domácností.