Studie pro ČBA: Analýza vývoje cen nemovitostí v ČR

Cena bydlení klesne, problém dostupnosti ale v dohledné době nepomine

Studii Analýza cen nemovitostí v ČR pro Českou bankovní asociaci vypracoval analytik Tomáš Somogyi. Ze studie vyplývá, že v Česku lze očekávat korekci cen nemovitostí směrem dolů, která bude následovat po zhruba čtyřletém období jejich růstu. Za předpokladu, že nedojde ke zhoršení vnějších ekonomických podmínek, však tento pokles cen nebude nijak razantní. Vliv na daný vývoj budou mít především faktory jako nezaměstnanost, resp. výše příjmů domácností, a (ne)dostatek bytů. Situace může vyústit v posun od vlastnického k nájemnímu bydlení.

Záznam z tiskové konference zde.