Strop

(Ceiling)

Nejvyšší přípustný limit finančních transakcí.

Další pojmy