ČBA prosí všechny: S bankou komunikujte přednostně elektronicky, pokud je návštěva pobočky nutná, mějte při vstupu zakrytá ústa a nos.

“Stopnutý”

(Stopped out)

Pojem z oblasti obchodování s cennými papíry. Jestliže je aktivován stop-příkaz a pozice vypořádána, obchodník je stopnutý.

Další pojmy