Stop-limitní příkaz

(Stop Limit Order)

Obdoba stop-příkazu. Příkaz, který se stává limitním příkazem poté, co bylo dosaženo určité ceny.

Další pojmy