Štěpení akcií

(Stock Split)

Účetní transakce zvyšující počet akcií držených současnými akcionáři podle proporcí počtů akcií držených v současnosti.

Další pojmy