Statistika financování bydlení ČBA za květen 2020

Květen 2020: Mokrý máj – v stodole ráj aneb pandemie na trh s úvěry nedošla

 

Nové úvěry na bydlení

Skutečně nové hypoteční úvěry na bydlení od bank a stavebních spořitelen dosáhly v květnu celkového objemu 14,8 mld. Kč. To je o 5 % méně než v letošním dubnu, ale o 3 % více než v květnu 2019.

Vladimír Staňura, hlavní poradce ČBALetošní květen tedy byl o něco slabší měsíc, ale rozhodně ne pandemicky – stále se v objemech pohybujeme v podstatně vyšších číslech než v minulém roce (s výjimkou závěru roku). O pandemii a propadu nelze mluvit ani z pohledu počtu (kusů) sjednaných úvěrů. Podle Fincentrum Hypoindexu (pozor, nejedná se o data ČNB) byl počet prodaných kusů hypoték za květen letošního roku 6.203 kusů. Průměr loňského roku byl 6.449 kusů. Protože dojednávání hypotečních úvěrů má velké setrvačnosti, dá se očekávat v dalších měsících opět jistý propad jako následek koronavirového útlumu. Nečekal bych ho ovšem dramatický. Výchozí předpoklady trhu se příliš nezměnily. Zejména stále nedostatečná nabídka na trhu s nemovitostmi pro bydlení doprovázená dlouhodobým hladem po vlastnickém bydlení.

 

Refinancování úvěrů na bydlení

Refinancování hypotečních úvěrů od bank a stavebních spořitelen (tj. přechod k jiné bance) za květen představovalo 3 mld. Kč. V r. 2019 se tento objem pohyboval kolem 2 mld. Kč a stále postupně roste.

Vladimír Staňura, hlavní poradce ČBAU refinancovaných úvěrů platí co do čísel přímá úměra k úrokovým sazbám. Čím více jdou sazby dolů, tím více lze očekávat objem refinancování. Největší měsíční objemy refinancování i přes 4 mld. Kč měsíčně byly koncem r. 2016 tj. v době, kdy úrokové sazby byly nejnižší. V příštích měsících se dá očekávat, že při klesajících sazbách hypotečních úvěrů bude objem refinancování stoupat.

 

IndexRPSN

IndexRPSN (průměrná RPSN) podle statistiky ČNB byla za květen u hypotečních úvěrů na bydlení 2,57 %. Oproti dubnu 2020 stoupla průměrná RPSN o 0,04 procentního bodu. V květnu 2019 byla 2,88 %, tudíž v květnu 2020 došlo ke snížení za rok o 0,31 procentního bodu.

Vladimír Staňura, hlavní poradce ČBAPřes lehký nárůst oproti dubnu 2020 lze očekávat, že tendence bude klesající. Průměrná úroková sazba hypotečních úvěrů na bydlení za stejné období byla dle ČNB 2,39 % (POZOR, nelze srovnávat s Fincentrum Hypoindexem, neboť ten nezahrnuje stavební spořitelny!). Rozdíl 0,18 procentního bodu mezi indexem RPSN a průměrnou úrokovou sazbou jsou náklady bank nad úrokovou sazbu.

Česká bankovní asociace (ČBA)

Statistika financování bydlení ČBA (Statistika) je pravidelná měsíční komentovaná zpráva ČBA vzniklá ve spolupráci s Českou národní bankou. Opírá se o data, která členské banky ČNB, jakožto orgánu vykonávající dohled nad finančním trhem, pravidelně reportují. Jedná se tedy o nejpřesnější a nejvěrohodnější dostupná data o trhu financování bydlení.

 

IndexRPSN ČBA

ČBA ve své Statistice zavádí tzv. IndexRPSN ČBA. Jedná se o průměrnou RPSN (čili Roční Procentní Sazba Nákladů) za všechny banky a stavební spořitelny za příslušný měsíc. Na vývoj výší RPSN se bude ČBA zaměřovat a pravidelně ho prostřednictvím Indexu RPSN prezentovat veřejnosti.

 

O RPSN

Sledování RPSN má oproti dalším úvěrovým parametrům pro spotřebitele nesporné výhody:

  • RPSN zahrnuje kromě úrokových sazeb všechny náklady, které poskytovatel úvěru účtuje úvěrovanému
  • způsob výpočtu výše RPSN u každého úvěru a povinnost její sdělení úvěrovanému je všem poskytovatelům úvěrů dána zákonem
  • RPSN poskytovatelé úvěrů reportují ČNB, jakožto dohledovému orgánu

RPSN tak spotřebitelům umožňuje spolehlivě srovnat výhodnost nabídek jednotlivých poskytovatelů úvěrů včetně toho, že mohou porovnat i výhodnost odlišných druhů úvěrů.