E-šmejdi se v podvodných telefonátech vydávají za ČBA - ČBA proto apeluje, aby se lidé v žádném případě neřídili pokyny volajících e‑šmejdů.

Statistika financování bydlení ČBA a IndexRPSN

  • Statistika financování bydlení ČBA a IndexRPSN
  • 31. 08. 2020
  • ČBA, Vodičkova 30

Statistika financování bydlení ČBA je pravidelná měsíční komentovaná zpráva ČBA vzniklá ve spolupráci s Českou národní bankou. Opírá se o data, která členské banky ČNB, jakožto orgánu vykonávajícímu dohled nad finančním trhem, pravidelně reportují. Jedná se tedy o nejpřesnější a nejvěrohodnější dostupná data o trhu financování bydlení.

ČBA ve své Statistice zavádí tzv. IndexRPSN, na jehož vývoj se bude zaměřovat a pravidelně jej prezentovat. Jedná se o průměrnou RPSN (čili Roční Procentní Sazba Nákladů) za všechny banky a stavební spořitelny za příslušný měsíc. 

Přehled všech Statistik naleznete v sekci odborné výstupy ZDE.