Statistika financování bydlení ČBA a IndexRPSN ČBA

Únor bílý – pole sílí

 

IndexRPSN ČBA

Úrokové sazby na hypotečním trhu dosáhly svého dna

IndexRPSN (průměrná Roční Procentní Sazba Nákladů) dle statistiky České národní banky (ČNB) byl v únoru u hypotečních úvěrů 2,16 %. Oproti lednu tedy průměrná RPSN stoupla o 0,01 % bodu. Úroková sazba zůstala na 1,99 % p.a. 

Vladimír Staňura, hlavní poradce ČBA:

Roční procentní sazba nákladů hypotečních úvěrů poprvé po 8 měsících stoupla. Růst to byl zcela zanedbatelný. Já to ovšem vnímám jako první signál toho, že trh dosáhl svého dna a od této chvíle půjde nahoru. Myslím, že růst nebude díky konkurenci mezi bankami rychlý. Domnívám se ale, že to bude růst, který bude trvat delší dobu. Úroková sazba hypoték zůstala podle statistik ČNB na 1,99 % tj. na stejné hodnotě jako v lednu 2021.

 
Nové hypoteční úvěry

Nové hypoteční úvěry od bank a stavebních spořitelen dosáhly v únoru 2021 celkového objemu 22,5 mld. korun. Je to o 2,4 mld. korun více než v lednu 2021. Ale především to je o 6,6 mld. korun, tj. 41,5 %, více než v únoru 2020.

Vladimír Staňura, hlavní poradce ČBA:

Vysoké prodeje hypotečních úvěrů, kterými začal leden tohoto roku, v únoru pokračují. Loňský rok byl rekordní. Přesto nástup do letošního roku překonává všechna očekávání. Je to vidět třeba z toho, že objemy v únoru byly o neskutečných 42 % vyšší než v únoru před rokem. Hon na hypotéky a nemovitosti tedy pokračuje. Z mnoha důvodů bych rád vypíchnul dva.

Už několik měsíců straší média a experti (včetně mě) tím, že se otočí trend a porostou úrokové sazby. To statistika ČNB u RPSN již potvrzuje. Za únor RPSN hypotečních úvěrů, sice zanedbatelně, ale přesto, vzrostla. Zájemci o hypoteční úvěr chtějí využít stávající nízké úrokové sazby a snaží se zafixovat si je na co nejdelší dobu. Vzít si hypotéku za 2 % p.a., popř. níže, při inflaci 3 %, znamená reálně šetřit 1 % ročně z celého objemu hypotéky.

Druhým důvodem jsou obavy z inflace. Ta nám už hlasitě ťuká na dveře. Při odeznění nejhorší pandemie v létě prudce vzroste spotřeba a tlak na růst inflace ještě poroste. Za této situace je pro mnoho lidí investice do nemovitosti dobrou ochranou před rostoucí inflací.

 
Refinancování úvěrů na bydlení

Refinancování hypotečních úvěrů od bank a stavebních spořitelen (tj. přechod k jiné bance) za únor opět zlomilo rekordy všech dob a dosáhlo objemu 7,4 mld. korun. Je to dobře vidět z dlouhodobého grafu od r. 2014 (viz níže).

Vladimír Staňura, hlavní poradce ČBA:

Refinancování je od září loňského roku ve svých objemech novým fenoménem hypotečního trhu. Běžné objemy refinancování se dlouhodobě pohybují kolem 2,5 mld. korun měsíčně. V únoru se trh refinancování vyšplhal na trojnásobek normálu. Tato situace ještě nějakou dobu potrvá a bude trvat do té doby, než úrokové sazby vzrostou natolik, že se refinancování už nevyplatí. 

Vladimír Staňura

Vladimír Staňura je poradcem České bankovní asociace pro oblast financování bydlení. Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a na Rotterdam School of Management získal titul MBA. Působil v řadě rolí v domácím i zahraničním bankovnictví. Více než 35 let pracoval pro skupinu ČSOB. Z toho v letech 1991 až 2003 byl členem jejího představenstva. Jeho hlavní odpovědností bylo korporátní bankovnictví, poté retailové bankovnictví a IT včetně elektronického bankovnictví. V letech 2003 až 2017 byl předsedou představenstva Českomoravské stavební spořitelny, zkráceně Lišky. Své zkušenosti čerpal mimo jiné i v Mezinárodní bance hospodářské spolupráce v Moskvě. Od r. 2018 pracuje pro Českou bankovní asociaci, za kterou působí ve správní radě Garančního systému finančního trhu. Kromě toho se věnuje jako poradce ČBA otázkám bydlení a jeho financování. Vášnivě miluje rodinu, aktivní sport, čtení, cestování, cizí jazyky.