ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Statistika financování bydlení ČBA a IndexRPSN ČBA

  • Statistika financování bydlení ČBA a IndexRPSN ČBA
  • 30. 04. 2021
  • ČBA, Vodičkova 30

Statistika financování bydlení ČBA je pravidelná měsíční komentovaná zpráva ČBA vzniklá ve spolupráci s Českou národní bankou. Opírá se o data, která členské banky ČNB, jakožto orgánu vykonávajícímu dohled nad finančním trhem, pravidelně reportují. Jedná se tedy o nejpřesnější a nejvěrohodnější dostupná data o trhu financování bydlení.

Ve statistice je uváděn i tzv. IndexRPSN ČBA, na jehož vývoj se bude zaměřovat a pravidelně jej prezentovat. Jedná se o průměrnou RPSN (čili Roční Procentní Sazba Nákladů) za všechny banky a stavební spořitelny za příslušný měsíc. 

Přehled všech Statistik naleznete v sekci odborné výstupy ZDE.